• Whatsapp/Zalo: +84 0899 624 535

News

Annie’s School of Vietnamese attracts widespread interest

Annie’s School of Vietnamese attracts widespread interest

Annie and Annie's school have got featured in many news and language learning websites.

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TOÀN/BÁN THỜI GIAN

Nhấn vào hình để xem chi tiết.

KHOÁ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN)

KHOÁ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN)

Dành cho những anh chị mong muốn thử sức trong lĩnh vực dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Test your Vietnamese (beginner level)

A test on 250 basic Vietnamese words and patterns.

Tuyển giáo viên tiếng Việt tập sự / bán thời gian

Tuyển giáo viên tiếng Việt tập sự / bán thời gian

Thời gian ứng tuyển từ 20 - 31/12/2018.

Vietnamese Karaoke Contest

Sing Vietnamese and win two lessons with us!