TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TOÀN/BÁN THỜI GIAN

Trung tâm Learn Vietnamese With Annie có nhu cầu tuyển dụng giáo viên toàn thời gian/ bán thời gian:
Yêu cầu: thoả mãn ít nhất một trong những điều kiện sau:
• tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ);
• có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ);
• có kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ) ít nhất 01 năm.
Thư ứng tuyển (xin đặt tiêu đề email là “Ứng tuyển”) vui lòng gửi về: learn.vietnamese.with.annie@gmail.com
Trong thư xin đính kèm:
• Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc;
• Bằng cấp và thông tin về kinh nghiệm giảng dạy;
• (Nếu cần) thông tin thêm vì sao bạn phù hợp với công việc này.
Hạn nộp đơn: 30/11/2020
Thư ứng tuyển bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đều được ạ.
Rất mong nhận được email của các bạn.