• +84 0899 624 535

Tag: giáo viên tiếng Việt

KHOÁ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN)

KHOÁ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN)

Dành cho những anh chị mong muốn thử sức trong lĩnh vực dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tuyển giáo viên tiếng Việt toàn thời gian

Trung tâm của mình cần tuyển một giáo viên tiếng Việt toàn thời gian, yêu cầu như sau: