- Nữ, GIỌNG MIỀN NAM;
Trung tâm của mình cần tuyển một giáo viên tiếng Việt toàn thời gian, yêu cầu như sau:

- Đã tốt nghiệp đại học hoặc trong thời gian chờ tốt nghiệp, ưu tiên chuyên ngành về ngôn ngữ hay văn học;
- Giỏi tiếng Anh, ưu tiên bạn nào biết thêm ngoại ngữ khác;
- Có khả năng giao tiếp tốt;
- Bắt đầu làm việc chính thức: 01/01/2018, nhưng tháng 12 qua làm quen từ từ được hihi.
Các chị / các bạn gửi cho mình qua email: learn.vietnamese.with.annie@gmail.com:
- Tiêu đề: Giáo viên tiếng Việt toàn thời gian
- Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc;
- Bằng cấp và khả năng ngoại ngữ. 
- Có cái gì mình cần biết về bạn nữa không? Hãy cho mình biết. :)
Cảm ơn và hy vọng mình sẽ có cơ hội làm việc với bạn.