Trung tâm Learn Vietnamese With Annie có nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (bán thời gian):
Yêu cầu:
Ưu tiên các giáo viên có ít nhất một trong những điều kiện sau:
• Tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ);
• Có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ);
• Có kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ) ít nhất 01 năm;
• Có thể di chuyển nội thành TP.HCM
Quyền lợi:
• Thời gian làm việc linh hoạt;
• Lương theo giờ kèm hỗ trợ chi phí đi lại.
Thư ứng tuyển (xin đặt tiêu đề email là “Ứng tuyển”) vui lòng gửi về: info@learnvietnamesewithannie.com
Trong thư xin đính kèm:
• Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc;
• Bằng cấp và thông tin về kinh nghiệm giảng dạy.